خانه / ۱۳۹۵ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

عمل شکستگی بینی

عمل بینی و عمل شکستگی بینی

 زمانی که شکستگی بینی در مسابقات و یا بر اثر یک نیروی خارجی وارده به صورت شما می شکند می گویند شکستگی بیینی اتفاق افتاده است. زمانی که بینی شما می شکند از درون و بیرون دچار تورم شدید خواهد شد درد بسیار زیادی را باید تحمل کنید که در …

توضیحات بیشتر »