خانه / ۱۳۹۶ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۶

عمل جراحی بینی گوشی

جراحی بینی گوشتی بدون عمل

در عمل جراحی بینی گوشی  پوست ضخیم و غضروف ظریفی دارند. از آن جایی که روش های قدیمی اغلب برای  عمل جراحی بینی گوشتی بی فایده هستند کم تر مورد استفاده قرار می گیرند. اما با استفاده از روش های جدیدتر امکان زیبایی بینی های گوشتی بیشتر است. چنان که …

توضیحات بیشتر »